O odjelu

Među najčešće bolesti i stanja koje neurolozi liječe ubrajaju se glavobolja, križobolja, bol u vratu, nestabilnost pri hodu, vrtoglavica, trnjenje, mišićna slabost, tremor, Parkinsonova bolest, Alzheimerova bolest, poremećaji u pamćenju, sinkope, moždani udari i drugi.

Neurološke usluge u Croatia poliklinici uključuju detaljne neurološke preglede – anamnezu i neurološki status, kao i pregled dosadašnje medicinske dokumentacije. Svakom pacijentu pristupa se individualno, dok se pregled završava preporukom terapije i potrebnih pretraga s ciljem smanjivanja nastalih poteškoća ili prevencije nastanka neuroloških bolesti.

 U okviru neuroloških usluga nudimo vam sljedeće preglede:

  • Specijalistički pregled neurologa
  • EEG
  • EMNG gornjih i donjih ekstremiteta

Usluge odjela

EEG

EMNG donjih ekstremiteta

EMNG gornjih ekstremiteta

EMNG gornjih i donjih ekstremiteta

Kontrolni pregled neurologa

PAKET (Pregled neurologa+EMNG-gornji i donji udovi)

Prvi pregled neurologa

Želite popust na usluge Poliklinike?

Ugovorite policu dopunskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja

Saznajte više