O odjelu

Fizioterapeuti Croatia poliklinike provode individualne rehabilitacijske programe, odnosno prilagođavaju ih svakom pacijentu, ovisno o tegobama koje imaju. Cilj ovakvih programa fizikalne i medicinske rehabilitacije je održavanje optimalne tjelesne, psihičke i socijalne sposobnosti sukladno zdravstvenom stanju, ali i potrebama te željama svakog pacijenta. Terapija se uspostavlja nakon provedenog specijalističkog pregleda te upoznavanja s prethodnom liječničkom dokumentacijom.

Nudimo niz usluga fizikalne i medicinske rehabilitacije:

 • Specijalistički pregled fizijatra
 • Ambulantna fizikalna terapija (5 procedura kroz 10 dana)
 • Ambulantna fizikalna terapija (3 procedure kroz 10 dana)
 • Elektroterapija
 • Iontoforeza
 • Terapijski ultrazvuk
 • Sonoforeza
 • Terapijski ultrazvuk kroz vodu
 • Terapijski laser
 • Magnetoterapija
 • Krioterapija

Usluge odjela

Ambulantna fizikalna terapija

Prvi pregled fizijatra

Kontrolni pregled fizijatra

Medicinska masaža lokalna

Medicinska masaža parcijalna 30 minuta

Krioterapija

Sportska masaža + streching 75 minuta

Sportska masaža parcijalna 45 minuta

Antistress masaža (s biranim toplim uljem) 60 minuta

Magnetoterapija

Terapijski UZV

Medicinska masaža cijelog tijela 60 minuta

Ručna limfna drenaža po Vodderu (jedan segment) 45 minuta

Ambulantna fizikalna terapija (5 procedura kroz 10 dana)

Individualna medicinska gimnastika po segmentu 30/45 minuta

Ručna limfna drenaža po Vodderu (dva segmenta) 60 minuta

Terapijski laser

Iontoforeza

Kinesiotaping po segmentu (procjena + aplikacija) 15 minuta

Terapijski UZV kroz vodu

Sonoforeza

Ambulantna fizikalna terapija (3 procedure kroz 10 dana)

Elektroterapija

Ambulantna fizikalna terapija (1 ciklus od 5 dana do 3 procedure dnevno)

Medicinska masaža lokalna (manji segment) 15 minuta

Krioterapija

Magnetoterapija

Terapijski UZV

Ambulantna fizikalna terapija (5 procedura kroz 10 dana)

Iontoforeza

Terapijski UZV kroz vodu

Sonoforeza

Ambulantna fizikalna terapija (3 procedure kroz 10 dana)

Elektroterapija

Synocrom One SVETA KATARINA

UZV dječjih kukova SVETA KATARINA

Imobilizacija zgloba- velika SVETA KATARINA

Intraartikularna primjena Durolane SVETA KATARINA

Intraartikularna injekcija Hyalubrix 60 mg SVETA KATARINA

Synocrom forte SVETA KATARINA

Imobilizacija zgloba- mala SVETA KATARINA

Prvi pregled ortopeda SVETA KATARINA

Kontrolni pregled ortopeda SVETA KATARINA

Intraartikularna primjena Visco Plus SVETA KATARINA

Synocrom SVETA KATARINA

Imobilizacija zgloba- srednja SVETA KATARINA

Konzilijarni pregled SVETA KATARINA

Punkcija zgloba i evakuacija sadržaja SVETA KATARINA

PRP injekcija SVETA KATARINA

UZV lokomotornog sustava uz pregled SVETA KATARINA

Intraartikularna injekcija Hyalubrix 30 mg SVETA KATARINA

Konzultacija na temelju poslanih nalaza SVETA KATARINA

Popravak i odstranjivanje sadrene imobilizacije SVETA KATARINA

Intraartikularna primjena lijeka (kortikosteroida) SVETA KATARINA

Želite popust na usluge Poliklinike?

Ugovorite policu dopunskog ili dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Saznajte više