COVID-19

Sve lokacije Croatia Poliklinika su otvorene i dostupne klijentima. Kontinuirano pratimo epidemiološku situaciju i poduzimamo sve sigurnosne mjere kako bi zaštitili klijente i djelatnike.
Saznajte više

Posebne ponude

Dodatno zdravstveno osiguranje omogućava vam viši standard zdravstvene zaštite u odnosu na standard iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. Croatia dodatno zdravstveno osiguranje vam nudi široki izbor programa koji uključuju preventivni sistematski pregled i liječenje po polici - specijalistički pregledi, dijagnostičke obrade i laboratorijske pretrage (širina liječenja ovisi o odabranom programu). Uz Croatia dodatno osiguranje ostvarujete 20% popusta na preglede koji nisu u odabranom programu u CROATIA Poliklinikama.

Dodatno osiguranje

Croatia dodatno zdravstveno osiguranje vam nudi široki izbor programa koji uključuju:

  • preventivni sistematski pregled i liječenje po polici - specijalistički pregledi, dijagnostičke obrade i laboratorijske pretrage (širina liječenja ovisi o odabranom programu)
  • sve se obavlja bez uputnica i čekanja u CROATIA Poliklinikama ili u našim suradnim ustanovama.
  • pregled obavljate u ustanovama odabranima prema najvišim kriterijima liječničke prakse.