Za razliku od sada uvriježenog testa za određivanje Troponina u krvi,  koji se koristi kod ljudi sa sumnjom na akutni infarkt te se određuje u svrhu potvrde dijagnoze istog, HS Troponin-I je test koji detektira izrazito niske, do sada konvencionalnim testovima neuhvatljive vrijednosti troponina u krvi, kod ljudi koji nemaju nikakve simptome kardiovaskularnih bolesti te  skupa s ostalim kliničkim i dijagnostičkim parametrima, pomaže u izračunu rizika za pojavnost bolesti u budućnosti. Također, prvi put su napravljeni rasponi vrijednosti po spolu, posebno za žene a posebno za muškarce.

Test se koristi uglavnom kod zdravih ljudi i služi u preventivne svrhe. Ovisno o vrijednostima osobu svrstavamo u niži, srednji ili visoki rizik za pojavnost kardiovaskularnih bolesti, a samim time na vrijeme ih savjetujemo o svim preventivnim mjerama koje moraju poduzeti da bi spriječili razvoj bolesti u budućnosti.

Cijena testa iznosi 425,00 kn.